Ji lan

Ji lan, Vice Principal of the Chinese division & Principal of the Chinese division·Primary School

Outstanding teacher (Youth team) in Chengdu
Subject leader in Chengdu

Meng jing

Meng jing, Vice Principal of the Chinese division·Primary School

Outstanding teacher (Youth team) in Chengdu Subject leader in High-tech Zone

Zhang xiao lan, Vice Principal of the Chinese division·Primary School

Senior teacher in the Subject of music

Chinese division·Primary School

   148 5th Tianfu Street Middle Section of Tianfu Avenue, Chengdu, P.R. China 610042    Tel:86-028-85330968   Fax:86-028-85330073
All rights reserved to Chengdu Meishi International School.    蜀ICP备09020507号-2